Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja MB FĖJŲ MOKYKLA elektroninės parduotuvės (toliau – Fėjų mokykla) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Fėjų mokykla e-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Fėjų mokykla juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Fėjų mokykla vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 Fėjų mokykla gerbia Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos numeris) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 pristatyti užsakytas prekes;

2.2.4 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.5 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Fėjų mokykla turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.1.2 Duomenys, nurodyti 2.2 punkte yra tiesiogiai naudojami tik Fėjų mokykla el. parduotuvėje, OPAY mokėjimų surinkimo sistemoje bei Jūsų pasirinktos pristatymo įmonės sistemoje (pvz. LP EXPRESS, DPD).

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Registracijos formoje įsipareigojate pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. 

4.2 Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Fėjų mokykla turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis Fėjų mokykla el.-parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją www.fejumokykla.lt savitarnoje (Mano mokykla - informacija apie mane) arba pranešdamas apie pasikeitusius duomenis elektroninio pato adresu info@fejumokykla.lt.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. 

6.2 Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. 

6.3 Preziumuojame, jog naudodamasis Fėjų mokykla el.-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus arba kreipdamiesi www.fejumokykla.lt svetainėje nurodytais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 Fėjų mokykla turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdama Fėjų mokykla e-parduotuvėje. 

7.2 Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. 

7.3 Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Užsisakyti Fėjų mokykla naujienlaiškį!